De gemeente Druten sloopte in 1855 een afgekeurde, te klein geworden school in Puiflijk en liet Gradussen op dezelfde plaats een nieuwe school plus een onderwijzers­ woning bouwen.

In 1858 ontwierp Gradus voor de nieuw gevormde parochie in Deest de kerk en de naastgelegen pastorie. Hij oefende ook het toezicht uit op de bouw en ontving daarvoor fl. 400,=.

Bovendien leverde hij als “fabrikant” van ramen en goten de “goten om de pastorij” en de “ijzere” ramen voor het vrijwel gelijktijdig gebouwde nieuwe schoollokaal (4). Hij ontving hiervoor fl. 193,57.

Het woord fabrikant lijkt wat overdreven, waarschijnlijk kwam zijn ijzerwerk uit Keppel.

Bronvermelding
4) J. van Os, 1000 jaar Deest, 1997