Tegenwoordig zijn ook in het Tweestromenlandgebied nog door Gradus ontworpen gebouwen te vinden. Zo is in het kerkarchief van de katholieke kerk van Ewijk opgetekend dat Gradus in 1838 de ontwerptekening vervaardigde van een nieuwe pastorie en daarna ook toezicht uitoefende op de bouw.

In 1846 werd in Beuningen begonnen met de bouw van een nieuwe driebeukige waterstaatskerk. Gradus Gradussen leverde hiervoor de tekening, met goedkeuring van H.F. Fijnje, ingenieur van waterstaat uit Nijmegen (2).

Als architect werd ook
toezicht op bouwprojecten gehouden

In maart 1846 kreeg hij van het kerkbestuur van Wijchen de opdracht een ontwerp te maken voor de uitbreiding van de bestaande kerk. Hij leverde een bouwplan in dat na veel strubbelingen en aanpassingen in 1853 leidde tot de bouw van een nieuwe kerk.

Architect Gradussen liet zich daarbij opnieuw sterk inspireren door de zogeheten waterschapskerken. Als bouwmeester ontving hij een honorarium van fl. 2,= per dag (3).

Bronvermelding
2) Th. H. von der Dunk, Wat er staat is zelden Waterstaat, 1986
3) H. Antonius Abt 150 jaar, 2004