In 1863 werd naar Gradus’ bestek de hervormde kerk aan de Waalbandijk in Boven-Leeuwen opgeknapt. Ook hiervoor leverde Gradus zelf het materiaal. In 1866 schreef hij voor het gemeentebestuur van Wamel het bestek en stelde de kostenbegroting op voor een uitbreiding van de dorpsschool.

Vier maanden later maakte hij ook de tekening voor de schoolbanken. Een jaar later wordt zijn nota van fl. 135,= goedgekeurd (5).

Intussen hield Gradus zich ook bezig met orgelbouw. Als timmerman cq. meubelmaker ontwierp en vervaardigde hij ook kerkmeubilair zoals altaren, biechtstoelen, preekstoelen en orgelkasten.

Intussen was orgelbouw ook een activiteit geworden

In 1840 plaatste de befaamde orgelmaker Smits uit Reek een orgel in het toenmalige middeleeuwse kerkje van Winssen. Waarschijnlijk heeft Gradussen hier toen al kennis opgedaan over orgels.

Enkele jaren later vermeldt het ‘Registrum Memoriale Parochia‘ van Beuningen namelijk: “Een orgel, het eerste gemaakt door G. Gradussen, meestertimmerman en bouwmeester te Winssen, en zeer voldoende bevonden is door deskundigen in 1851” (6).

Bronvermelding
5) Van Vamele tot Wamel, 1993
6) W. van Kuilenburg, Bouwen en repareren van orgels, 1983