Nieuw Gradussen-orgel ontdekt te Bakkum?

Geplaatst op [PUBL_DATE]
Nieuws >>

Bakkum - De mogelijkheid bestaat dat er een nieuw, nog niet eerder bekend Gradussen-orgel is ontdekt in Bakkum. Er wordt op dit moment dooe deskindigen een nader, diepgaand onderzoek ingesteld naar de herkomst van dit orgel.

Dhr. Frans Kerkhof meldt ons hierover het volgende:

In de H. Blasiuskerk te Bakkum staat een eenmanualig Maarschalkerweerdorgel uit de jaren 90 van de 19e eeuw (soms wordt vermeld 1893, dan weer 1895). De parochie is erg trots is op dit instrument.

Bij onderzoek van dit orgel is ontdekt dat een aantal kenmerken, die niet bij de stijl van Maarschalkerweerd horen, maar twijfelloos bij de stijl van Gradussen. Er bestaat een sterk vermoeden dat het om een Gradussen-orgel gaat.

Bij de restauratie en overplaatsing van het orgel in 1981 door Kaat &Tijhuis te Kampen, werd door deze firma een nieuw naamschildje boven de lessenaar bevestigd, waarop de naam “Maarschalkerweerd”. Hierover is gebeld met Kaat & Tijhuis, men zoekt nog e.e.a. uit.

In het onlangs verschenen boek van Jos Laus over Maarschalkerweerd staat over Bakkum helemaal niets. Ook met hem is hierover contact en de vraag is nu of er eventueel nog bestekken, offertes, werklijsten etc. zijn van het einde van de 19e eeuw (80-er en 90-er jaren) waarin mogelijk het orgel van Bakkum vermeld staat.

Bij naspeuring blijkt in het parochiejournaal van 1887 de firma Gradussen voor te komen. Ook is hier vermeld, dat het orgel in 1888 opgeleverd zou zijn. Gezien de uiterlijke kenmerken zou het orgel van Gradussen kunnen zijn, ook wat betreft de dispositie.

Dhr. Piet van de Geer meldt dat momenteel enkele deskundigen hiermee bezig zijn. Een restaurateur en o.a. een Maarschalkerweerddeskundige zullen als eerste hun geven en daarnaast wordt ook het het bisschoppelijk en parochieel archief nageplozen. De bij dhr. van de Geer in bezit zijnde bestekken zullen nog worden geraadpleegd en vergeleken.
 

Zodra nadere gegevens bekend zijn volgt berichtgeving.

Gewijzigd: 29 Oct 2013

Terug

Commentaar

door op
No comment found

Voeg toe

Submenu

 

Laatste nieuws

Herplaatsing en hereniging Gradussen-orgel uit Bakkum

BAKKUM - Dhr. Ton Nagel is bezig om een Gradussen-orgel uit Nijmegen, wat beland is in Bakkum in een kloosterachtige kapel, te herplaatsen. Ton Nagel treedt in de rol als "orgelmakelaar" op de stichting/kloostergroep. Het orgel blijkt uit de huiskapel te komen van de Jezuïeten uit Nijmegen. Daar is nog het front met het omhulsel aanwezig. te staan. Het moet in een veel grotere kast gestaan hebben om het meer uitstraling te geven.

Deze kast met loos pijpwerk moeten nog in de voormalige kapel staan. Via o.a. deze site wordt getracht een mooie passende herbestemming te vinden.

Voor meer informatie:
Ton Nagel (Organist / Orgelbouw)
Helmondstraat 33
5224 XN s-Hertogenbosch
073-6210062 / 06-28058665
ton.nagel@telfort.nl

Lees meer

Informatie over twee orgels toegevoegd

Met dank aan dhr. Nico van Duren hebben we informatie en foto's van twee orgels mogen toevoegen aan ons overzicht. het betreft twee orgels in Megen en Heeze.

Lees meer