Nieuw Gradussen-orgel ontdekt te Beckum?

BECKUM (Ov) – De mogelijkheid bestaat dat er een nieuw, nog niet eerder bekend Gradussen-orgel is ontdekt in Beckum. Beckum is een dorp in Twente, gelegen tussen Hengelo en Haaksbergen. Er wordt door deskundigen een onderzoek ingesteld naar de herkomst van dit orgel.

Dhr. Frans Kerkhof meldt ons hierover het volgende:

In de H. Blasiuskerk te Beckum staat een eenmanualig Maarschalkerweerdorgel uit de jaren 90 van de 19e eeuw (soms wordt vermeld 1893, dan weer 1895). De parochie is erg trots is op dit instrument.

Bij onderzoek van dit orgel is ontdekt dat een aantal kenmerken, die niet bij de stijl van Maarschalkerweerd horen, maar twijfelloos bij de stijl van Gradussen. Er bestaat een sterk vermoeden dat het om een Gradussen-orgel gaat.

Bij de restauratie en overplaatsing van het orgel in 1981 door Kaat &Tijhuis te Kampen, werd door deze firma een nieuw naamschildje boven de lessenaar bevestigd, waarop de naam “Maarschalkerweerd”. Hierover is gebeld met Kaat & Tijhuis, men zoekt nog e.e.a. uit.

In het onlangs verschenen boek van Jos Laus over Maarschalkerweerd staat over Beckum helemaal niets. Ook met hem is hierover contact en de vraag is nu of er eventueel nog bestekken, offertes, werklijsten etc. zijn van het einde van de 19e eeuw (80-er en 90-er jaren) waarin mogelijk het orgel van Beckum vermeld staat.

Bij naspeuring blijkt in het parochiejournaal van 1887 de firma Gradussen voor te komen. Ook is hier vermeld, dat het orgel in 1888 opgeleverd zou zijn. Gezien de uiterlijke kenmerken zou het orgel van Gradussen kunnen zijn, ook wat betreft de dispositie.

Dhr. Piet van de Geer meldt dat momenteel enkele deskundigen hiermee bezig zijn. Een restaurateur en o.a. een Maarschalkerweerddeskundige zullen als eerste hun geven en daarnaast wordt ook het het bisschoppelijk en parochieel archief nageplozen. De bij dhr. van de Geer in bezit zijnde bestekken zullen nog worden geraadpleegd en vergeleken.