Historisch werkschrift verwerkt

Het historische werkschrift van Gradus Driessen bevat interessante informatie over de locaties waar Gradussen gedurende de jaren 1903 en 1904 hebben gewerkt. Hier staan veel onbekende locaties bij omdat het gehele archief van de firma is verdwenen.

Het schrift bevat vermeldingen, soms heel summier, van tot dan toe nog onbekende werklocaties en die het verder uitzoeken zeker nog waard zijn.

Alle pagina’s uit het schriftje zijn inmiddels gescand en verwerkt op pagina’s van de betreffende locaties.