firma Gradussen en orgels

een overzicht van locaties en de werkzaamheden

historie firma Gradussen

wat deden ze (en waar)?

Verzamelde informatie

Op deze website is verzamelde informatie te vinden over de firma Gradussen, de orgels die ze (ver)bouwden en onderhielden

Goed nieuwjaar

De redactie wenst u een goed en gezond nieuwjaar!

Ook in 2023 wordt verder gewerkt om deze website aan te vullen met informatie en documentatie.

Stamboom toegevoegd

Na het verwerken van veel informatie die is verkregen uit kerkarchieven en historische kring, nazaten en bidprentjes, is de Gradussen-stamboom vrijwel volledig gereconstrueerd en online gezet. Nog steeds blijft informatie binnen komen en wordt deze met enige regelmaat ge-update.

Historisch werkschrift verwerkt

Het historische werkschrift van Gradus Driessen bevat interessante informatie over de locaties waar Gradussen gedurende de jaren 1903 en 1904 hebben gewerkt. Hier staan veel onbekende locaties bij omdat het gehele archief van de firma is verdwenen.

Lees meer