Goed nieuwjaar

De redactie wenst u een goed en gezond nieuwjaar!

Ook in 2023 wordt verder gewerkt om deze website aan te vullen met informatie en documentatie.

Stamboom toegevoegd

Na het verwerken van veel informatie die is verkregen uit kerkarchieven en historische kring, nazaten en bidprentjes, is de Gradussen-stamboom vrijwel volledig gereconstrueerd en online gezet. Nog steeds blijft informatie binnen komen en wordt deze met enige regelmaat ge-update.

Historisch werkschrift verwerkt

Het historische werkschrift van Gradus Driessen bevat interessante informatie over de locaties waar Gradussen gedurende de jaren 1903 en 1904 hebben gewerkt. Hier staan veel onbekende locaties bij omdat het gehele archief van de firma is verdwenen.

Lees meer

Locaties toegevoegd

Dankzij de notities uit het werkschrift van Gradus Driessen konden extra locaties worden toegevoegd, waaronder Woudrichem en Silvolde, en een aantal locaties aangevuld met extra informatie. Daarnaast is het merendeel van deze notities als afbeelding toegevoegd aan diverse locaties.

Naamplaatje Gebr. Gradussen

Het stond al een tijdje op ons wensenlijstje: uitzoeken op welk orgel zich het originele, geëmailleerde naamplaatje bevindt van “Gebr. Gradussen, orgelfabrikanten Winssen bij Nijmegen”. Hiervan was alleen een slechte fotokopie beschikbaar.

Lees meer

Orgel Groesbeek

In 1898 werd door firma Gradussen een orgel in Groesbeek geplaatst, blijkens een publicatie in het Sint-Gregoriusblad. Ook het onderhoud van orgel werd door de firma in de daaropvolgende jaren verricht. Zoals vaker het geval, gebeurde dit op abonnementsbasis.

Lees meer

Veel nieuwe informatie

De website is uitgebreid met nieuwe informatie, verkregen uit publicaties van historische dagbladen zoals De Tijd en De Maasbode. Nieuwe jaartallen, namen, aanvullende feiten maken het geheel verder compleet. Ook het werkschriftje levert veel nieuwe locaties op.

Lees meer

Nieuwe toekomst Walburgiskerk

De torens van de St. Walburgisbasiliek te Arnhem krijgen een nieuwe toekomst als Belevenishotel. De bestemming is een samenwerkingsproject tussen Monumentenzorg,  Kröller-Müller museum, Burgers Zoo en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Lees meer

De zoektocht gaat verder

Recente publicaties leverde geen informatie op over deze oude foto: de middelste persoon is Gradus (Petrus) Driessen uit Winssen. Achter hem een opschriftbord: “Opus 100, 1901”. Deskundigen denk aan een duits orgel, in Nederland werd toen weinig met opus-nummers gewerkt. Waar is deze foto gemaakt? Alle tips zijn welkom.

Foto in groot formaat.

Uitbreiding info Winssen

De beschikbare informatie van het, van oorsprong Smits-orgel te Winssen, is onlangs behoorlijk uitgebreid met interessante, historische gegevens, afkomstig van de vroegere dirigent en organist Arnold Tromp en historicus Piet van de Geer. Daarnaast blijkt er ook een langspeelplaat beschikbaar te zijn, gemaakt in 1987.

Kijk voor meer informatie.