Sint Elisabeth Gasthuis Arnhem

Firma Gradussen heeft in november 1885 een orgel voor de kapel van het Sint Elisabeth Gasthuis te Arnhem aangeboden en ook geleverd. Roger van Dijk heeft de offerte/bestek aangeboden voor publicatie op deze website. Hierdoor is het plaatje van deze orgel locatie weer wat verder ingekleurd.

Ontwerp orgel Sint Augustinuskerk

NIJMEGEN – Met dank aan Jeroen de Groot is een ontwerptekening van architect Pierre Cuypers beschikbaar gekomen. Het betreft het ontwerp voor het orgel in de Sint Augustinuskerk te Nijmegen en geeft eindelijk een indruk weer, tot op heden was hier geen beeldmateriaal van beschikbaar.

Lees meer

Sint Augustinuskerk in 3D

NIJMEGEN – De Sint Augustinuskerk is nu als een 3D-animatie te bewonderen. Was er tot op heden alleen wat bescheiden fotomateriaal gevonden, blijkt de hele kerk door Jeroen de Groot uit Nijmegen gereconstrueerd te zijn en als 3D-animatie op YouTube.com te bekijken.

Lees meer

Stamboom toegevoegd

Na het verwerken van veel informatie die is verkregen uit kerkarchieven en historische kring, nazaten en bidprentjes, is de Gradussen-stamboom vrijwel volledig gereconstrueerd en online gezet. Nog steeds blijft informatie binnen komen en wordt deze met enige regelmaat ge-update.

Historisch werkschrift verwerkt

Het historische werkschrift van Gradus Driessen bevat interessante informatie over de locaties waar Gradussen gedurende de jaren 1903 en 1904 hebben gewerkt. Hier staan veel onbekende locaties bij omdat het gehele archief van de firma is verdwenen.

Lees meer

Locaties toegevoegd

Dankzij de notities uit het werkschrift van Gradus Driessen konden extra locaties worden toegevoegd, waaronder Woudrichem en Silvolde, en een aantal locaties aangevuld met extra informatie. Daarnaast is het merendeel van deze notities als afbeelding toegevoegd aan diverse locaties.

Naamplaatje Gebr. Gradussen

Het stond al een tijdje op ons wensenlijstje: uitzoeken op welk orgel zich het originele, geëmailleerde naamplaatje bevindt van “Gebr. Gradussen, orgelfabrikanten Winssen bij Nijmegen”. Hiervan was alleen een slechte fotokopie beschikbaar.

Lees meer

Orgel Groesbeek

In 1898 werd door firma Gradussen een orgel in Groesbeek geplaatst, blijkens een publicatie in het Sint-Gregoriusblad. Ook het onderhoud van orgel werd door de firma in de daaropvolgende jaren verricht. Zoals vaker het geval, gebeurde dit op abonnementsbasis.

Lees meer

Veel nieuwe informatie

De website is uitgebreid met nieuwe informatie, verkregen uit publicaties van historische dagbladen zoals De Tijd en De Maasbode. Nieuwe jaartallen, namen, aanvullende feiten maken het geheel verder compleet. Ook het werkschriftje levert veel nieuwe locaties op.

Lees meer