Stamboom toegevoegd

Na het verwerken van veel informatie die is verkregen uit kerkarchieven en historische kring, nazaten en bidprentjes, is de Gradussen-stamboom vrijwel volledig gereconstrueerd en online gezet. Nog steeds blijft informatie binnen komen en wordt deze met enige regelmaat ge-update.