Orgel Groesbeek

In 1898 werd door firma Gradussen een orgel in Groesbeek geplaatst, blijkens een publicatie in het Sint-Gregoriusblad. Ook het onderhoud van orgel werd door de firma in de daaropvolgende jaren verricht. Zoals vaker het geval, gebeurde dit op abonnementsbasis.

Intussen is een zoektocht naar aanvullende informatie gestart.

Kijk voor verdere informatie