Veel nieuwe informatie

De website is uitgebreid met nieuwe informatie, verkregen uit publicaties van historische dagbladen zoals De Tijd en De Maasbode. Nieuwe jaartallen, namen, aanvullende feiten maken het geheel verder compleet. Ook het werkschriftje levert veel nieuwe locaties op.

Momenteel wordt ook gewerkt om de informatie uit het omvangrijke archief van Piet van de Geer, te verwerken op de website. Fotokopien, delen van stamboom, boekwerken, uittreksels en aa tekeningen: een schat aan informatie.