Veel nieuwe informatie

De website is uitgebreid met nieuwe informatie, verkregen uit publicaties van historische dagbladen zoals De Tijd en De Maasbode. Nieuwe jaartallen, namen, aanvullende feiten maken het geheel verder compleet. Momenteel wordt ook gewerkt om de informatie uit het omvangrijke archief van Piet van de Geer, te verwerken op de website.